برنامه کلاس های زبان آلمانی

با سلام و احترام
تا اطلاع بعدی، کلاس های آلمانی با کیفیتی مناسب بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
درصورت تمایل به ثبت نام مشخصات خود شامل : نام، نام خانوادگی، شماره موبایل و دوره درخواستی و روز ساعت مدنظر خود را به ایمیل mcphelp@hotmail.com ارسال نمایید تا در رزوی های کلاس های زیر قرار بگیرید.
همکاران ما در وقت مناسب از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهند بود تا در صورت تکمیل نبودن ظرفیت، مراحل ثبت نام به شما اعلام شود.
لازم به ذکر است موسسه ، اساتید ، متد و کارنامه عرصه مورد تایید انجمن فرهنگی اتریش (ÖKF) می باشد.

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1399 آنلاین پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/11/24 1400/02/17 50 100 1.600.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/11/24 1400/02/17 50 100 1.600.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1399/11/25 1400/02/04 50 100 1.600.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1399
آنلاین پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/11/24 1400/02/17 50 100 1.600.000 استاد ابراهیمی در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/11/24 1400/02/17 50 100 1.600.000 استاد ریاضی در حال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1399/11/25 1400/02/04 50 100 1.600.000 استاد امیدی در حال ثبت نام

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1399
آنلاین زوج 17:00 - 20:30 1399/11/25 1400/02/04 50 100 1.600.000 استاد فتح اله نژاد در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه                
                 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1399 آنلاین زوج 17:00 - 20:30 1399/11/25 1400/02/04 50 100 1.600.000 استاد ریاضی در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/11/24 1400/02/17 50 100 1.600.000 استاد ریاضی در حال ثبت نام
                 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1399 آنلاین
                 
                 
                 

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1399 آنلاین                  
                 
                 

 

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1399 آنلاین
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1399/11/24 1400/02/17 50 100 1.600.000 استاد نوبختی در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/11/24 1400/02/17 50 100 1.600.000 استاد پاسداری در حال ثبت نام
                 

 

 

ترم نوع دوره ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1399 آنلاین پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1399/11/24 1400/02/17 50 100 1.600.000 استاد امیدی در حال ثبت نام
                 
                 

 

 

invalid Parametr!